V zákoně o DPH dochází od 1.1.2023 mimo jiné k těmto zásadním změnám: 

– limit rozhodný pro registraci k DPH se zvyšuje na 2 mil. Kč

– poměrně významné změny související s kontrolním hlášením – např. pro odpověď na výzvu k odstranění pochybností ohledně podaného kontrolního hlášení bude čas 17 dnů od dodání do datové schránky a okamžik doručení nebude podstatný

Poslanci přijali pozměňovací návrh měnící některé hodnotové limity a tak např. přiznání k DPFO za rok 2023 nebude muset podávat zaměstnanec, který kromě příjmů od svého jediného zaměstnavatele bude mít další příjmy do 20 tis. Kč

Zásadní změny přináší daňový balíček do paušální daně – poslanci přijali paušální režim s 3 pásmy (    1 mil – 1,5 mil a 2 mil. Kč ) OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč budou paušální daň uplatňovat podle stejných principů i v roce 2023,  nic se pro ně nemění – pouze zálohu za leden 2023 zvýší ze současných 5.994 Kč na 6.208 Kč. Vstup do paušálního režimu pro rok 2023 lze oznámit nejpozději 10.1.2023.               

Co se týče pásem a limitů, podrobné informace na odkazu finanční zprávy:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pausalni-dan/informace-k-zakladnim-zmenam-v

V oblasti odpisování přináší daňový balíček možnost uplatnit mimořádné odpisy i u majetku pořízeného v roce 2022 a v roce 2023

Zákon rušící EET je již potvrzen prezidentem, a tak je třeba počítat s úplným vypnutím EET od  1.1.2023

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 a další novinky

 Od 1.1.2023 se minimální mzda zvyšuje na 17.300 Kč

S minimální mzdou souvisí zaručená mzda stanovená podle stupně složitosti práce. Od 1.1.2023 se sice zvýšila minimální mzda, tedy současně zaručená mzda pro zaměstnance vykonávající práce v 1. skupině prací, avšak pro skupiny prací 2 až 7 zůstala zaručená mzda beze změny a až u skupiny prací 8 je zaručená mzda od 1.1.2023 zvýšena na dvojnásobek minimální mzdy, tedy na 34.600 Kč.  

Skupina prací 

  1.    103, 80 Kč/hod    17300 Kč
  2.   106,50 Kč/hod      17900 Kč
  3.   117,50 Kč/hod     19700 Kč
  4.   129,80 Kč/hod     21800 Kč
  5.   143,30 Kč/hod     24100 Kč
  6.   158,20 kč/hod     26600 kč
  7.   174,70 kč/hod     29400 kč
  8.   207,60 kč/hod    34600 Kč

Tuzemské cestovní náhrady-  sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem bude od 1.1.2023 zvýšena na 5,20 Kč/1 km jízdy (v roce 2022 se uplatňuje sazba 4,70 Kč/km). Sazba tuzemského stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod pro nepodnikatelskou sféru bude stanovena v rozmezí 129 až 153 Kč – horní hranici 153 Kč tak od 1.1.2023 odpovídá „daňově optimální“ stravenka 194 Kč (194,73 Kč) a maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, od 1.1.2023 činí 107,10 Kč.

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od 1.1.2023 stoupne z dnešních 2.627 Kč na 2.722 Kč a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne z letošních 2.841 Kč na 2.944 Kč.  Ten kdo platí tyto minimální zálohy, měl by si trvalý příkaz na zdravotní pojištění změnit již od 1.1.2023, na důchodové pojištění po podání přehledu za rok 2022

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress