Zdanění mezd od ledna 2020

– Ve zdanění mezd nedošlo od 1.1.2020 k žádným změnám – stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd princip superhrubé mzdy.

Minimální mzda od 1.1.2020 činí 14.600 Kč ( 87,30 Kč/hod), zároveň vzrostla i úroveň výše zaručené mzdy podle jednotlivých mzdových skupin

Zvýšení minimální mzdy má pro rok 2020 tyto dopady do daní z příjmů:

 • školkovné pro letošní rok 2019 činí až 13.350 Kč na jedno dítě, za příští rok 2020 jej bude možné uplatnit až v částce 14.600 Kč na jedno dítě
 • hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě dle § 35c ZDP – nutnost dosáhnout příjmy podle § 6 nebo § 7 ZDP (od zdaňovacího období roku 2018 se již nezohleďnují příjmy z kapitálového majetku podle § 8 nebo z nájmu podle § 9) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy – tedy alespoň ve výši 80.100 Kč pro rok 2019 resp. 87.600 Kč pro rok 2020
 • podmínka pro nárok na měsíční daňový bonus dle § 35d ZDP – dosažení v daném měsíci příjmů od zaměstnavatele alespoň ve výši poloviny minimální mzda (v roce 2020 tedy příjmů 7.300 Kč,za rok 2019 to bylo ve výši 6.675 Kč)

 

Daně z příjmů 2020

Daňový rozpočtový balíček od 1.1.2020 např. zvyšuje sazby spotřební daně z alkoholu či tabáku, sazby daně z hazardních her nebo také zvyšuje od 1.1.2020 poplatek za provedení návrhu na vklad do katastru nemovitostí z 1.000 Kč na 2.000 Kč.

Dále rozpočtový balíček přináší novou úpravu výher podle zákona o hazardních hrách, např. výhry z loterií a tombol nad 1 mil. Kč od 1.1.2020 podléhají 15% srážkové dani

Zvyšuje se výše příjmů u fyzických osob zdaňujících procenty a to na 2 mil Kč (tato hranice se už použije zpětně i za rok 2019). Osoby zdaňující procenty již mohou uplatnit slevu na děti i manžele bez příjmů.

 

Důchodové a zdravotní pojištění OSVČ

Změny v MINIMÁLNÍ platbě, pokud OSVČ platí zálohu, zůstává tato záloha do podání přehledu

2020 2019
Minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění 2544 Kč* 2388 Kč
Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění 2352 Kč** 2208 Kč
Zdravotní pojištění u osob bez vlastních příjmů 1971 Kč*** 1803 Kč

 

* promítne se až u zálohy za měsíc podání přehledu za rok 2019
** počínaje zálohou za leden 2020 (splatná do 8.2.2020)
*** počínaje platbou za leden 2020 (splatná do 8.2.2020)

 

Cestovní náhrady

Tuzemské stravné:

2019 2020
5 až 12 hod 82 Kč až 97 Kč 87 Kč až 103
12 až 18 hod 124 až 150 Kč 131158
více než 18 hod 195 až 233 Kč 206246

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily má být zvýšena na 4,20 Kč/km (v roce 2019 činila 4,10 Kč/km).

 

Ceny pohonných hmot

2019 2020
benzin 95 oktanů 33,10 Kč/l 32 Kč/l
benzin 98 oktanů 37,10 Kč/l 36 Kč/l
motorová nafta 33,60 Kč/l 31,80 Kč/l

 

 

DPH

-Sazba DPH se k 1.1.2020 snížila na 10 % u dodání tepla a chladu

V roce 2020 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

 

Evidence tržeb

 • ke spuštění poslední vlny EET dojde od 1.5.2020; ke stejnému datu dojde k přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby daně
 • Úprava snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. K významnému snížení DPH dojde u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde by mělo dojít k poklesu ze stávající sazby 21 % na 10 %, tedy k více než polovičnímu snížení sazby. U vodného a stočného dojde ke snížení DPH z nynějších 15 % na 10 %. Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, která již byla snížena v souvislosti s náběhem 1. fáze elektronické evidence tržeb z 21 % na 15 %, a to rovněž na 10 %
 • Zvláštní režim EET– v tomto tzv. off-line režimu není třeba pokladního zařízení a zákazníkům bude podnikatel vydávát úřední účtenky a čtvrtletně bude Finančnímu úřadu podávat oznámení o vydaných účtenkách. Používání zvláštního režimu je podmíněno jeho povolením Finančním úřadem (o povolení zvláštního režimu bude možné žádat od 1.2.2020). Finanční úřad povolí používání zvláštního režimu pouze podnikatelům, kteří nejsou plátci, a splňují tato další dvě kritéria:
 • – podnikatel může mít nejvýše 2 zaměstnance
 • – výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.
 • Zvláštní režim může být povolen pouze fyzickým osobám anebo „zdravotnickým“ právnickým osobám. Zvláštní režim může být povolen pouze takové právnické osobě, která je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a přijímá za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny – informace upřesňuje tuto podmínku tak, že poskytovatel zdravotních služeb musí být držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušné právní úpravy – tj. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ve zvláštním režimu je možné používat pouze „úřední“ účtenky, jejichž bloky (každý blok bude obsahovat 100 propisovacích účtenek) podnikatel získá na Finančním úřadě.
 • Pokud jde o oznámení podle § 23a zákona o evidenci tržeb (ve znění do 1.5.2020) , které budou muset podnikatelé ve zvláštním režimu (v papírové či elektronické podobě) podávat čtvrtletně (ve lhůtě 20 dnů po uplynutí každého čtvrtletí),

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress