Zdanění mezd od ledna 2018

– daňové sazby zůstávají pro rok 2018 stejné.

– stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd princip superhrubé mzdy. Zásadní novinkou, která se uplatní poprvé u zúčtování mezd za leden 2018 jsou změny v uplatnění srážkové daně. Při zúčtování mezd za prosinec 2017 se se uplatňuje srážková daň pouze u příjmů z dohod o provedení práce nepřesahujících 10 tis. Kč měsíčně, pokud nemá zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. Při zúčtování mezd za leden 2018 se srážková daň nově uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) také u dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o provedení práce, u odměny jednatele atd.), pokud jejich úhrn měsíčně nepřesáhne 2.500 Kč

– od 1.ledna2018 se uplatní vyšší měsíční částka daňového zvýhodnění na prvé dítě,

  • 267 Kč na prvé dítě
  • 617 Kč na druhé dítě
  • 017 na třetí a další dítě.
  • nárok na měsíční daňový bonus počínaje bonusem za leden 2018 dosažením měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 100 Kč. (polovina minimální měsíční mzdy)

Pro rok 2018 došlo také např. ke zpřísnění podmínek pro uplatnění daňového bonusu na dítě podle § 35 odst. 4 ZDP – pro splnění podmínky dosažení příjmů ve výši šestinásobku minimální mzdy se již nebudou brát do úvahy příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP a příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP.

 

– od 1.1.2018 dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a u hodinové sazby z 66 korun na 73,20 korun. Obdobně jako u zvýšení minimální mzdy se zvyšuje i zaručená mzda (např u pracovníků v pohostinství z 13400 Kč na 14900 Kč/měs).

 

Daně z příjmů 2018

 

OSVČ a fyzické osoby s příjmy z pronájmu se od roku 2018 týká snížení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů – např. u živnosti neřemeslné lze nadále i za rok 2018 uplatnit výdaje ve výši 60 % příjmů, avšak maximálně do částky 600 000 Kč (za rok 2017 to bylo maximálně 1 200 000 Kč). Od roku 2018 je také zrušeno omezení podle § 35ca ZDP, které bylo k 1. 7. 2017 ze ZDP vypuštěno a které zakazovalo uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na dítě v případech, kdy součet dílčích základů daně stanovených s využitím procentuálních výdajů přesahoval 50 % celkového základu daně. Toto ustanovení je možné využít již za zdaňovací období roku 2017, ale v tom případě je nutné již pro rok 2017 uplatnit nový limit procentuálních výdajů (např. 600 000 Kč u příjmů ze živnosti neřemeslné) – v přílohách č. 1, resp. 2, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 byla pro tento účel zavedena kolonka „Uplatňuji nižší limit u výdajů stanovených procentem z příjmů“.

 

 

Důchodové a zdravotní pojištění OSVČ

Změny v MINIMÁLNÍ platbě, pokud OSVČ platí zálohu, zůstává tato záloha do podání přehledu 

2018 2017
Minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění 2189 Kč* 2061 Kč
Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění 2024 Kč** 1906 Kč
Zdravotní pojištění u osob bez vlastních příjmů 1647 Kč*** 1485 Kč

 

* promítne se až u zálohy za měsíc podání přehledu za rok 2017
** počínaje zálohou za leden 2018 (splatná do 8.2.2018)
*** počínaje platbou za leden 2018 (splatná do 8.2.2018)

 

Cestovní náhrady

Tuzemské stravné:

2017 – vyhláška č. 440/2016 Sb. 2018 – 463/2017 Sb.
5 až 12 hod 72 Kč až 86* Kč 78 Kč až 93* Kč
12 až 18 hod 109 až 132 Kč 119 až 143 Kč
více než 18 hod 171 až 205 Kč 186 až 223 Kč

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily má být zvýšena na 4,00 Kč/km (v roce 2017 činila 3,90 Kč/km).

 

Ceny pohonných hmot

2017 2018 – 463/2017 Sb.
benzin 95 oktanů 29,50 Kč/l 30,50 Kč/l
benzin 98 oktanů 32,50 Kč/l 32,80 Kč/l
motorová nafta 28,60 Kč/l 29,80 Kč/l

Zahraniční stravné podle vyhlášky č. 401/2017 Sb. od 1.1.2018 nadále platí např. tyto celodenní sazby zahraničního stravného:

  • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii
  • 35€ pro Slovensko, Polsko

 

 

DPH

K 1.1.2018 nedošlo k žádné změně v sazbách daně

V roce 2018 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v roce 2018 podle pravidel naposledy změněných k 1.7.2017.

 

Evidence tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, bude zásadně změněn nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017. Z praktického hlediska se jedná zejména o následující:

  • osoby, které již povinně tržby evidují (spadající do prvé etapy evidence tržeb od 1.12.2016 či do druhé etapy od 1.3.2017), nemusí od 1.3.2018 evidovat tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí daňového dokladu pro účely DPH.
  • Evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018, resp. do 4. etapy od 1.6.2018, byla odložena na neurčito. Dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak podléhají evidenci tržeb pouze tržby zařazené do prvé etapy od 1.12.2016 (ubytovací a stravovací služby) či do druhé etapy od 1.3.2017 (malo a velkoobchod) – tyto tržby však nemusí být v roce 2018 evidovány, pokud splňují za rok 2017 kritérium minoritních tržeb

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress