Daně z příjmů za rok 2017

Základní parametry a principy daní z příjmů zůstávají beze změny, např.:

 • sazba daně z příjmů právnických osob 19 %
 • zdanění podílů na zisku srážkovou daní v sazbě 15 %
 • sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %
 • zachování principu superhrubé mzdy
 • zdanění dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně srážkovou daní 15 % (pokud není podepsáno prohlášení k dani)
 • zachování solidárního zvýšení daně při překročení součtu příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP a dílčího základu daně dle § 7 ZDP 48násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2017 je částka 1.136 Kč)
 • zachování solidárního zvýšení daně u zálohy na daň ze závislé činnosti při překročení měsíčních příjmů ze závislé činnosti dle § 6 ZDP 4násobku průměrné mzdy (rozhodnou částkou v roce 2017 je částka 1928 Kč, )
 • základní sleva na dani z příjmů fyzických osob nadále činí 24.840 Kč.

Při výpočtu zálohy na daň se zatím použijí stejné sazb daňového bonusu jako v roce 2016, ke změně by mělo dojít až v dubnu 2017:

  2017  
na prvé dítě 1 117 Kč měsíc
na druhé dítě 1 417 Kč měsíc  
na třetí a další dítě 1 717 Kč měsíc  

Od 1.1.2017 se zvyšuje minimální mzda na 11000 Kč, v případě hodinové sazby na 66 Kč/hod. Tato sazba platí i pro příjemce invalidních důchodů.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017 na 11.000 Kč znamená, že nárok na měsíční daňový bonus počínaje bonusem za leden 2017 dosažením měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 5.500 Kč. Nárok na roční daňový bonus za rok 2017 zakládá dosažení úhrnu příjmů (ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku či z nájmu) 66.000 Kč (za rok 2016 se jedná o částku 59.400 Kč).

Počínaje obdobím roku 2017 se zvyšuje částka příspěvku uhrazeného fyzickou osobou do 3.důchodového pilíře (na penzijní připojištění se státním příspěvkem resp. na doplňkové penzijní spoření) odčitatelného od jejího základu daně – maximálně lze odečíst platby (snížené měsíčně o 1 tis. Kč)  ve výši až 24 tis. Kč. Jestliže ještě za rok 2016 byla maximální daňová úspora při měsíčním platbě 2 tis. Kč, která základ daně roku 2016 snížila o 12 tis. Kč (roční platba 24 tis. Kč snížená o 12 x 1 tis. Kč), od ledna 2017 je maximální daňová úspora při měsíční platbě do 3. důchodového pilíře 3 tis. Kč, která základ daně roku 2017 sníží o 24 tis. Kč (roční platba 36 tis. Kč snížená o 12 x 1 tis. Kč).

Počínaje obdobím roku 2017 se zvyšuje také maximální částka odpočtu pojistného na soukromé životní pojištění – od základu daně bude možné odečíst až 24 tis. Kč (za rok 2016 lze odečíst maximálně 12 tis. Kč).

Pokud na produkty penzijního či životního pojištění přispívá zaměstnavatel, zvyšuje se pro rok 2017 roční částka osvobozeného příspěvku na 50 tis. Kč (v roce 2016 se jednalo o částku 30 tis. Kč).

 

Zdanění OSVČ

Ve zdanění OSVČ nedošlo pro rok 2017 zatím k žádným systémovým změnám – nadále lze např. uplatnit výdaje procentem z příjmů podle pravidel roku 2016, tzn. např. z neřemeslné živnosti ve výši 60 % příjmů, maximálně v částce 1,2 mil. Kč. Maximální částka výdajů uplatněných procentem z příjmů by mohla být během roku 2017 snížena na polovinu (např. pro výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů na 600 tis. Kč), ale toto snížení (pokud by bylo schváleno) by se povinně uplatnilo až od roku 2018.

Nadále platí, že (až na výjimky) v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů nelze uplatnit slevu na manžela/manželku ani daňové zvýhodnění na dítě – toto pravidlo by mohlo být v průběhu roku 2017 zrušeno, avšak tuto změnu (pokud by byla schválena) by bylo možné použít již pro rok 2017 jen se současným použitím snížených limitů pro maximální výši výdajů – např. výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů by bylo možné při uplatnění slevy na manželku resp. daňového zvýhodnění na dítě uplatnit jen ve výši 600 tis. Kč.

 

DPH v roce 2017

Pro DPH i v roce 2017 nadále platí:

 • stejné sazby daně jako v roce 2016 – u žádného zboží či služby nedošlo k přeřazení do jiné sazby daně (samozřejmě zůstává přeřazení stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů do 15% sazby daně ).
 • limit pro povinnou registraci zůstává 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

Všichni plátci musí podávat výhradně elektronicky (např. odeslat „nepotvrzeně“ z daňového portálu  a následně do 5 dnů potvrdit tzv. e-tiskopisem)

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí nadále činí 4 % .

– poslední změnou, a to změnou zásadní (především, že poplatníkem daně je vždy nabyvatel), byla změna k 1.11.2016. Pomůcka k určení směrné hodnoty dosud neumožňuje stanovit směrnou hodnotu v podmínkách roku 2017.

 

Důchodové a zdravotní pojištění OSVČ

Změny v MINIMÁLNÍ platbě, kdo platí vyšší částku, zůstává mu.

 

  2017 2016
Minimální záloha OSVČ na důchodové pojištění 2061 Kč* 1972 Kč
Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění 1906 Kč** 1823 Kč
Zdravotní pojištění u osob bez vlastních příjmů 1485 Kč*** 1337 Kč

 

* promítne se až u zálohy za měsíc podání přehledu za rok 2016
** počínaje zálohou za leden 2017 (splatná do 8.2.2017)
*** počínaje platbou za leden 2017 (splatná do 8.2.2017)

 

ZÁSADNÍ NOVINKOU U ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ JE OD 1.1.2017 ZMĚNA ČÍSEL ÚČTŮ PRO PLATBY POJISTNÉHO – POJISTNÉ SE OD 1.1.2017 PLATÍ NA ÚČTY, KTERÉ MAJÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZŘÍZENY U ČNB

Cestovní náhrady

 

Vyhláškou č. 366/2016 Sb. byly stanoveny sazby zahraničního stravného pro rok 2017, např. zůstávají beze změny sazby stravného:

 • 45 € pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii,
 • 35 € pro Polsko a Slovensko.

Tuzemské stravné pro rok 2017, drobné navýšení tuzemského stravného:

  2017
5 až 12 hod 72 Kč
12 až 18 hod 109 Kč
více než 18 hod 171 Kč

 

Pokud bylo „zaměstnanci v podnikatelské sféře“ během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá („bezplatné jídlo“), přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 3,90 Kč/km (v roce 2016  3,80Kč/km).

Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.

Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 3,90 Kč (nejméně tedy 7,80 Kč).
Ceny pohonných hmot :

  2017
benzin 95 oktanů 29,50 Kč/l
benzin 98 oktanů 32,50 Kč/l
motorová nafta 28,60 Kč/l

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress